Kto może zostać dawcą szpiku?

Wymagania odnośnie dawców szpiku

Aby zostać dawcą szpiku trzeba spełnić następujące wymagania:

1. Być osobą pomiędzy 18. a 50. rokiem życia.

2. Być osobą odpowiedzialną i świadomą możliwości poproszenia o oddanie szpiku nawet kilkadziesiąt lat po rejestracji.

3. Spełniać wymagania zbliżone do wymagań dla krwiodawców.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na setki waszych pytań (zadawanych na stronie kontaktowej oraz przez pocztę e-mail, stworzyłem listę czynników dyskwalifikujących dawcę szpiku na stałe oraz czasowo).

Dawcę szpiku na stałe dyskwalifikują:

 • zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
 • obecność antygenu HBs, przeciwciał anty HCV przy obecności HCV RNA (obecność przeciwciał HBc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A są akceptowalne)
 • aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
 • cukrzyca – jeśli wymaga podawania leków przeciwcukrzycowych
 • aktywna astma wymagająca podawania leków (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków to może być zakwalifikowany)
 • przebyty zawał serca, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne)
 • hemofilia i inne choroby krwi
 • epilepsja (jeżeli pacjent pobiera leki p/padaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany)
 • nadciśnienie – (jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany)
 • łuszczyca
 • stosowanie leków hormonalnych wymaga konsultacji z lekarzem Poradni Przeszczepowej (leki antykoncepcyjne nie są przeszkodą)
 • mukowiscydoza
 • choroba nowotworowa
 • reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, inne choroby autoimmunologiczne
 • choroba Hashimoto, zaburzenia czynności tarczycy, podawanie leków typu Euthyrox
 • choroby o nieznanej etiologii
 • choroba Creuzfeldta-Jacoba
 • epilepsja i inne choroby neurologiczne
 • depresja wymagająca leczenia farmakologicznego
 • leczenie hormonami z ludzkiej przysadki (np. hormonem wzrostu)
 • uzależnienie od leków, alkoholu lub narkotyków

Potencjalnego dawcę szpiku dyskwalifikują czasowo:

(można przyjść na akcję rejestracyjną, jednak oddanie szpiku nastąpi najwcześniej po upływie okresu karencji)

 • tatuaż – jeżeli upłynął co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem do oddania szpiku
 • ciąża – ciąża i laktacja czasowo uniemożliwiają oddanie szpiku
 • zabiegi chirurgiczne (najczęściej przez rok od zabiegu)
 • borelioza – przez dwa lata po zaleczeniu choroby

Choroby i okoliczności nie będące przeszkodą do zostania dawcą szpiku:

 • wypadanie zastawki mitralnej
 • kamica nerkowa
 • palenie papierosów (choć zdecydowanie je odradzamy)

Jeśli Twojego schorzenia nie ma na liście, możesz o nie zapytać na tej stronie.